Friday, 21 November 2008

Religie en samenleving één geheel

Religie en de samenleving zijn niet twee gescheiden werelden. "Ze zijn onlosmakelijk verbonden, vervlochten, vermengd.'' Dat zei minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie donderdag tijdens een toespraak in Den Haag. Hij nam daar het Handboek Religie in Nederland in ontvangst.

Hirsch Ballin stelde dat mensen nooit enkel om hun godsdienst beledigd of achtergesteld mogen worden. Maar het is moeilijk aan te wijzen waar de grens tussen de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting precies ligt. "Dat verandert met de tijd'', aldus de bewindsman.

De minister heeft vorige maand besloten het verbod op godslastering (artikel 147) te schrappen uit het Wetboek van Strafrecht. Als alternatief wil het kabinet de antidiscriminatiebepaling van artikel 137c aanvullen zodat ernstige bedreigingen die duidelijk zijn gericht tegen een groep mensen, strafbaar zijn. De Tweede Kamer moet nog instemmen met dat voorstel.

Bron: ANP

No comments:

Post a Comment