Thursday 25 December 2008

Angst is de grote boosdoener in ons streven naar een beter mens te worden.

Niets hoeft ons nog tegen te houden om ten volle bewust te zijn hoe wij zonder vrees dit leven zullen aan kunnen. Dit betekent niet dat wij niet onder de druk vandaan kunnen. Constant zal de wereld ons met vrees willen omringen.

Zelfs de apostelen waren omringd met de angst wanneer zij met Jezus waren en nog meer toen hun Leermeester gestorven was en uit het graf verdwenen. Angst was het die Petrus deed zinken in het water en wanneer Jezus de verlamde genas waren zijn eerste woorden "Hebt moed mijn zoon".
Jezus zei tegen zijn apostelen op te staan en niet bang te zijn (Mt 17:7) want het is de vrees die ons neer haalt. Angst is de grote boosdoener in onze verder ontwikkeling en in ons streven naar een beter mens te worden. Enkel de vrees voor God is een gezond gevoelen, want Hij is de enige die ons daadwerkelijk iets kan doen wat het volledige einde kan voortbrengen. Menselijke wezens kunnen slechts hier op aarde in deze periode schade toe brengen.  Maar ook zij zullen daar de gevolgen voor moeten dragen.

Het geloof moet ons oprichten en ons sterker maken dan de niet gelovenden. door de Genade van Jezus Christus kunnen wij die sterkte verkrijgen. (2Ti 2:1) Want God geeft ons niet een lafhartige geest, maar een sterke geest vol  liefde en bedachtzaamheid. Het is de kracht en bezonnenheid die ons zal schragen in een bewustvol leven met een grote hoop.

+++
2016 update

No comments:

Post a Comment