Thursday, 25 December 2008

Met het geschenk van Jezus komt een geweldige verantwoordelijkheid

Christelijke Overdenking - Donderdag 25 december 2008 - Hebrëen 12:25 
************************************************************

BIJBELVERS:
"Let op dat u hem die spreekt niet afwijst. Want als zij al niet ontkomen zijn toen ze degene afwezen die hen op aarde onderrichtte, dan kunnen wij, wanneer we ons afkeren van degene die dat vanuit de hemel doet, helemaal niet ontkomen." 
- Hebrëen 12:25

OVERDENKING:
Met het geschenk van Jezus komt een geweldige verantwoordelijkheid: we moeten luisteren, volgen en hem eren! Als God eiste dat zijn volk gehoorzaam was aan mindere boodschappers zoals profeten of koningen, wat is dan onze verantwoordelijkheid om te luisteren wanneer hij Jezus ons gegeven heeft zodat de glorie van zijn Zoon misschien op ons mag schijnen?

GEBED:
Dank u, Vader, voor het sturen van uw Zoon en mijn Heiland, Jezus. Alstublieft, HEER, ik wil me realiseren wat dit voor mij betekent. Geef mij alstublieft kracht en geef mij wijsheid, zodat ik getrouw kan luisteren en Jezus dienen, in wiens naam ik bid. Amen.
 
+++

No comments:

Post a Comment