Friday 12 December 2008

Bijbel in Jula

Vorige maand werd in Bobo Dioulasso, Burkina Faso, groot feest gevierd vanwege het gereedkomen van de bijbel in het Jula. Een vertaalteam onder leiding van zendelinge Mary Crowgey werkte hier jaren aan. De interkerkelijke dienst werd opgeluisterd door diverse muziekgroepen. Ook de rooms katholieke kerk was vertegenwoordigd evenals de nationale televisie. De verkoop van de Bijbels begon al tijdens de receptie na de dienst.

No comments:

Post a Comment