Monday 15 December 2008

Een “zaad” voor de zegening van de gehele mensheid gekomen door de familie van Abraham


“Ik zal uw nakomelingen talrijk maken als de sterren aan de hemel, en aan uw nageslacht zal Ik heel dit gebied schenken. Door uw nakomelingen zal zegen komen over alle volken van de aarde,” (Ge 26:4 WV78)

Abrahams doorzettingsvermogen had een krachtig effect op zijn zoon Isaak, welke zijn hele leven – 180 jaren – als een vreemde inwoner van het land Canaan. Isaaks doorzettingsvermogen was gebaseerd op het geloof in God’s belofte dat een “zaad” bij zijn bejaarde ouders ingeplant werd en later versterkt door Jehovah’s eigen woorden aan hem (Genesis 26:2-5) Isaaks doorzettingsvermogen speelde een belangrijke rol in de volbrenging van Jehovahs belofte dat een “zaad” voor de zegening van de gehele mensheid zou komen door de familie van Abraham. Honderden jaren later opende Jezus, het primaire deel van dat zaad, de weg voor al diegenen die geloof stellen in hem om verzoend te worden bij God en eeuwig leven te genieten. (Galaten 3:16; Johannes 3:16). Isaak op zijn beurt hielp zijn zoon Jakob een sterk geloof te ontwikkelen dat hem gaande hield tot op zijn oude dag.

No comments:

Post a Comment