Friday 12 December 2008

Gezelschap in de kerkgemeenschap

Of wij nu behoren tot een kleine of grote kerkgemeenschap, een gezelschap dat in een huiskerk of in een kerkgebouw samen komt, wij kunnen ons daar op ons eigen voelen of deel van een groep. Een huiskerk gaat meer de gelegenheid bieden om deel te voelen van een groep. Daar is men vlugger betrokken bij het gebeuren. Het kerk zijn kan daar makkelijker ervaren worden omdat iedereen er nauwer bij betrokken is. Maar in deze moderne kapitalistische wereld waar de mensen zo individueel leven kan de afzondering groot zijn. Het predikingswerk kan moeilijk uitvallen doordat de mensen moeilijk aanspreekbaar zijn. God zegt hen niet veel en weinigen hebben oor naar wat de Bijbel hun te vertellen heeft. Soms kan het wel lijken of thuis en daarbuiten het kerkelijk leven wel doodbloedt. Over het algemeen zijn de kerken wel als het ware aan het doodbloeden. Maar daarnaast zijn er levende kiemen, bruisend van enthousiasme.
Wij willen wel veel mensen aanspreken en bereiken, maar toch slagen wij er niet altijd in. Wij hebben wel Gods Woord om anderen te overtuigen, maar onze kracht is niet noemenswaardig. Wij hebben Gods Kracht niet, al kunnen wij hopen en bidden voor de Geest van God om ons ter hulp te komen. De meerderheid van de mensen rondom ons blijft onaangeroerd van het goede nieuws dat wij hen kunnen vertellen. Een troost voor ons is dat zelfs in de dagen toen Jezus zoveel wonderen deed en mensen hem konden ontmoeten er ook nog velen waren die er niets van wilden geloven. Ook de apostelen hadden het niet altijd gemakkelijk om de eerste christenen op het rechte pad te houden.
Voor ons is het niet steeds duidelijk waar God ons wil hebben en in welke mate wij in een kerkgemeenschap kunnen passen. Sommigen denken zelfs dat zij geen deel van een gemeenschap moeten vormen. Zij zijn er van overtuigd dat zij op hun eigen enkel en alleen het geloof kunnen dragen. Zij vergeten echter dat het alleen er voor staan het dragen ven het geloof zwaarder maakt. Er zijn reeds de wereldse zaken die ons zo dreigen op te slorpen dat wij wel eens momenten God zouden kunnen vergeten. Wel is het zo dat als wij alleen wonen of afgezonderd leven van een kerkgemeenschap dat wij er op kunnen vertrouwen dat wij niet alleen hoeven te zijn, want God is met ons. Wij zijn er zeker van dat God begaan is met Zijn mensen en zeker met diegenen die Zijn kinderen willen zijn. Door al het materiaal dat wij rondom ons ter beschikking kunnen krijgen kunnen wij ons verder geestelijk voeden. Er zijn de tijdschriften, uiteenzettingen, audiobandjes of cd’s, internetfaciliteiten, welke ter beschikking liggen van ieder die er interesse voor wil geven. Dat materiaal kan ook reeds een deel van de verbondenheid doen laten gevoelen. Deze groep en de groep van de Broeders en zusters in Christus willen u ook de mogelijkheden bieden om u niet alleen te hoeven voelen.
Door lid te worden van deze groepen op het net maak je kans om nieuws en gedachtegangen op te vangen. Je kan er minder door geïsoleerd zijn. Het kan een eerste vorm zijn om dan later verder met groepsleden in contact te komen of met mensen uit de kerkgemeenschappen.
Het contactgevoelen zal met recht en reden een deel van afzondering mogen weg nemen en kan er wie weet toe bijdragen dat mogelijkheden worden gevonden om verder het alleengevoelen weg te nemen. U moet weten dat er meerder mensen zijn die Gods Woord willen volgen en die zoeken naar mogelijkheden om God ten volle te behagen. Deze mensen zouden samen kunnen komen en hun gebondenheid met de Schepper kunnen laten inwerken zodat zij verder naar elkaar groeien en een waar gezelschap kunnen vormen. De geestelijke verbondenheid zal maken dat zij zich niet eenzaam hoeven te voelen maar zich deel zullen voelen van een hecht gezelschap.
Het is door het materiaal en de mogelijkheden die ons omringen te gebruiken dat wij de menselijke eenzaamheid kunnen uitbannen. Door in gemeenschap samen te komen geven wij ons zelf maar ook de anderen de mogelijkheid te groeien in het geloof.
Indien wij een onderscheid willen kunnen maken van goed en kwaad in onze maatschappij moeten wij de omgeving durven aankijken en een luisterend hart op stellen. God heeft ons Zijn Woord gegeven, maakt dat anderen ons met hulpmiddelen zoals bijbelstudies kunnen voorzien. God maakt christelijke vergaderingen mogelijk en Hij geeft de kansen om een gemeenschap op te bouwen. Maar maken wij wel gebruik van die mogelijkheden die God voor onze voeten legt?

Wordt lid van deze groep.
Wordt ook lid van de Broeders en Zusters in Christus

No comments:

Post a Comment