Wednesday, 24 December 2008

Jezus' heerschappij rekt verder dan wij vaak beseffen

Hij is de messias, de Heer. (Lukas 2:11)

Van avond zullen velen aan de tafel gaan aanzitten om de kerstdagen in te zetten. Zij herinneren de geboorte van Jezus in een eenvoudige stal. De luxe die ons vandaag omringt is in groot contrast met de eenvoud welke de Koning der Koningen omringde op zijn geboortedag.
God achte het nodig om iemand te voorzien die ons zou kunnen redden. Door de eerste zondeval was de goede relatie met God verbroken. Jezus brengt ons in een nieuwe, eeuwigdurende relatie. Jezus is de Messias. Hij is in de eerste plaats gekomen voor het volk Israël, aan wie Hij lang geleden werd beloofd. Maar ook wij kunnen bij het volk van God behoren. Jezus kwam voor ons en heeft de mogelijkheden gecreëerd zodat eenieder tot zijn Vader zou kunnen komen.
God houdt zijn woord! Jezus is ook Heer. Het Griekse woord daarvoor is ‘kurios’. In het Romeinse Rijk was er maar één goddelijke redder, namelijk de keizer. In het begin van het geboorteverhaal van Jezus lijkt deze keizer de wereld te regeren. Hij voert bevel in heel zijn rijk. Maar ergens in dat rijk wordt een baby geboren, de Heer die zal regeren over hemel en aarde! En niet de Romeinse vrede, de zogeheten pax Romana, zal heersen, maar Gods vrede. Het kerstverhaal is veel minder zoet dan wij vaak denken: het heeft wereldwijde, ook politieke gevolgen. Jezus is Heer – van de hele wereld, en… ook van ons leven?

No comments:

Post a Comment