Wednesday, 24 December 2008

Vredesboodschap voor Heilig Land

Bron: Kerknet

BRUSSEL (KerkNet) – Christelijke leiders uit Jeruzalem roepen in hun gemeenschappelijke kerstboodschap op tot steun voor de lijdende bevolking in de Gaza. De kerstboodschap is ondertekend door dertien christelijke leiders, onder wie de orthodoxe patriarch Theophilos III, de Latijnse patriarch Fouad Twall en pater Pierbattista Pizzaballa van de Custodie van het Heilige Land. De christelijke kerkleiders dringen nadrukkelijk aan op een ‘twee staten’-oplossing. “Slechts door de oprichting van een Palestijnse staat kan aan Israëlische kant een einde komen aan de last van de bezetting.” De kerkleiders sporen christenen in de regio aan tot navolging van Christus. “Wij moeten politieke leiders wereldwijd ervan overtuigen dat er slechts vrede zal heersen als wij de wil van God nastreven.”

(Kerknet)

No comments:

Post a Comment