Thursday, 18 December 2008

Katholieken en orthodoxen verdedigen samen het gezin

KATHOLIEKEN EN ORTHODOXEN VERDEDIGEN SAMEN HET GEZIN

BRUSSEL (KerkNet/CCEE/Bijbelonderzoekers) – Europese katholieke en orthodoxe bisschoppen schuiven een gemeenschappelijk pastoraal plan naar voren ter ondersteuning van de gezinnen. Daarin spreken zij hun bezorgdheid uit over het gezinsklimaat in het Westen, waar het aantal geboorten blijft dalen en relaties tussen partners van hetzelfde geslacht worden gelijkgesteld aan het huwelijk van man en vrouw. De verklaring werd gepubliceerd na een vier dagen durende bijeenkomst in het Italiaanse Trente, op initiatief van de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE). Beide Kerken willen vaker met één stem spreken over sociale aangelegenheden die hen aanbelangen. Het gezin is eerste domein van samenwerking.
In de slotverklaring wordt onderstreept dat de Europese gezinnen worden geconfronteerd met nieuwe en belangrijke uitdagingen. “Het huwelijk van man en vrouw en het gezin zijn in de goddelijke scheppingsorde ingeschreven en zijn niet louter menselijke instellingen.” De bisschoppen beklemtonen dat de opvoeding van kinderen eerst en vooral een taak is van beide ouders. “Politieke instellingen en verantwoordelijken moeten ervoor te zorgen dat ouders hun kinderen kunnen opvoeden overeenkomstig hun morele en religieuze overtuiging. Dat houdt vrije schoolkeuze in.” De Europese kerkleiders dringen aan op een gezinsvriendelijk klimaat, waardoor beide ouders niet worden gedwongen voltijds te werken en tijd hebben om hun kroost op te voeden.

Zoals op mijn site vermeld vind ik ook dat men er voor zou moeten zorgen dat één werkende persoon genoeg geld moet kunnen verdienen om zijn woonst te kunnnen betalen en om zich van voldoende voedsel te kunnen voorzien. Het gaat niet op dat men minstens met twee moet werken om in zijn basisbehoeften te voorzien. In een gezin moet het mogelijk zijn dat één van de partners zich kan bezighouden pet de opvoeding van het kind en het beredderen van het huishouden.

Marcus Ampe


Verwant : Financiële crisis en Verloning

No comments:

Post a Comment