Thursday, 18 December 2008

Leden in het lichaam van Christus

Christelijke Overdenking - Donderdag 18 december 2008 - 1 Korinthiërs 12:18-20 - 
************************************************************
English version > Parts of the body of Christ

Phil WareIn vertaling

BIJBELVERS:
"God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen." 
- 1 Korinthiërs 12:18-20

OVERDENKING:
De apostel Paulus herinnert ons eraan dat God ons rollen geeft in het Lichaam van Christus. Diverse uitgangspunten hebben een samenhang met Gods keuze. Ten eerste: wees trouw in het doen wat God je gegeven heeft - totdat wij trouw zijn in/met kleine dingen, zal hij ons geen grote dingen toevertrouwen. (Lukas 16:10-13) Ten tweede, als we geen gebruik maken van wat hij ons gegeven heeft, zal het worden weggenomen. (Mattheus 25:14-30) Ten derde, we oogsten wat we zaaien - zondig of onverantwoordelijk gedrag kan voor gevolgen zorgen die de effectiviteit van onze dienstverlening beperken. (Galaten 6:7-8) Tot slot - laten we trouw zijn met wat God ons gegeven heeft, laten we hem dienen wanneer ons nieuwe mogelijkheden gegeven worden en laten we hem eren met onze keuzes. Hierdoor kan Satan (=het kwaad) geen gebruik maken van ons falen om ons dienen te verstoren!
GEBED:
Vader en HEER van de hemel en de aarde, kunt u me helpen mijn kansen te zien om te dienen in uw Koninkrijk. Laat mijn effectiviteit alstublieft groeien ten gunste van u, zodat ik u glorie kan brengen en een zegen kan zijn voor het Lichaam van Christus. In Jezus' naam. Amen.

No comments:

Post a Comment