Monday, 29 December 2008

Use of /Gebruik van Jehovah or/of Yahweh in Bible Translations/Bijbel vertalingen

2 And God went on to speak to Moses and to say to him: “I am Jehovah. 3 And I used to appear to Abraham, Isaac and Jacob as God Almighty, but as respects my name Jehovah I did not make myself known to them.
2 En God sprak verder tot Mozes en zei tot hem: "Ik ben Jehovah. 3 En aan Abraham, Isaäk en Jakob ben ik altijd verschenen als God de Almachtige, maar wat mijn naam Jehovah betreft, daarmee heb ik mij niet aan hen bekendgemaakt."

3And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, by the name of El-Shaddai, but by my name יהוה was I not known to them? (Ex 6:3)  ... the Almighty *God; but by my name Jehovah I was not made known to them.
Ex 6:3  (CJB) I appeared to Avraham, Yitz’chak and Ya’akov as El Shaddai, although I did not make myself known to them by my name, Yud–Heh–Vav–Heh. (ADONAI)


Bibles using
/ Bijbelvertalingen die gebruik maken van "Jehovah" :

American King James
American Standard Version (ASV)
Authorised version (Black & Red Letter edition)
Bible in Living English (Byington)
Bishops (Iehouah)
Darby Translation (E = Fr)
Elber (German)
Geneva Bible (Iehouah in Older version: Jehovah in new version)
Heritage Bible
J.P. Green's Literal Translation
JPS Jewish Publication Old Testament + Jewish Publication Society
Joseph Smith Translation
King James II Version (J.P. Green)
King James 20th Century version
Living Bible (used hundreds of times)
Literary Translation by Green
Modern King James Version
New Simplified Bible (NSB)
New World Translation (NWT)
Nieuwe Wereld Vertaling (Dutch)
Phonics
Revised Webster
2001 Translation
Voice in the Wilderness Edition of the Holy Scriptures
Young's Literal Translation (YLT)
Webster
...........................................................

Ex 6:3  Als de almachtige God ben Ik aan Abraham, Isaäk en Jakob verschenen; maar  mijn naam Jahweh heb ik hun niet bekend gemaakt.

Bibles using / Bijbelvertalingen die gebruik maken van 'Yahweh':

Bible in Basic English
Canisius (Dutch)
Emphasized Bible (Rotherham)
Holman Christain Standard Bible
Jerusalem Bible (JB)

New Jerusalem Bible (NJB)
Obbink (Dutch)
Rotherham
Updated Bible Version
Willibrord (78) (Dutch) (Not any more in the 1995 translation)
World English Bible (WEB)

Using YHWH:

JB2000 Jubilee Bible Russel Stendahl

Using Tetragrammaticon:

New Restored King James Version

~~~~~~~~


Dächsel translates: "2. En Ik ben, voor deze aan Abraham, Izak en Jakob verschenen, als El-Schaddaï, God de Almachtige (Gen.17:1;  35:11) <#Ge 17.1 35.11>; doch met Mijn naam HEERE, ben Ik hun niet bekend geweest." but says in his notes: Terecht merken onze Kanttekenaars op, dat reeds in Gen.15:7 <#Ge 15.7> tot Abraham was gesproken: "Ik ben Jehova, die u uit Ur der Chaldeeën heb uitgeleid," en is het begrip van de "Eeuwige" in de Jehova-naam een onmiskenbare gedachte, wat in Gen.21:33 <#Ge 21.33> wordt meegedeeld: "En hij plantte een bos te Ber-séba en riep aldaar de naam van Jehova, de eeuwige God, aan." Geen twijfel dus, of, voor zover de Naam kan geopenbaard zijn, afgescheiden van de ervaring, die de ziel van de ware openbaring van God heeft, is ook de naam Jehova, is ook Zijn eeuwigheid aan Abraham bekend geweest, en door hem aangeroepen. (KUYPER).

The New Living Translation also puts between brackets: [Hebrew Yahweh; traditionally rendered Jehovah]

"God," MLXX; SamSyVg: "Jehovah."

(#Isa 42:8): 8 Ik ben Jehovah. Dat is mijn naam; en aan niemand anders zal ik mijn eigen heerlijkheid geven, noch mijn lof aan gehouwen beelden.

(#Zec 14:9): 8 Ik ben Jehovah. Dat is mijn naam; en aan niemand anders zal ik mijn eigen heerlijkheid geven, noch mijn lof aan gehouwen beelden.

(#Isa 43:11): 11 "Ik — ik ben Jehovah, en buiten mij is er geen redder."

(#De 6:4-5): 4 Luister, o Israël: Jehovah, onze God, is één Jehovah. 5 En gij moet Jehovah, uw God, liefhebben met geheel uw hart en geheel uw ziel en geheel uw levenskracht.

Wat de Naam Jehovah betreft:

"Maar wat mijn naam Jehovah [%&%*, JHWH] betreft." Hebr.: oe·sjemi’ Jehwah’; Lat.: et no’men me’um A·do·na’i.

(#Ex 10:1-2): 10 Toen zei Jehovah tot Mozes: „Ga bij Farao binnen, want ik — ik heb zijn hart en het hart van zijn dienaren onvermurwbaar laten worden, ten einde deze tekenen van mij vlak voor hem te stellen, 2 en opdat gij ten aanhoren van uw zoon en uw kleinzoon kunt bekendmaken hoe streng ik tegen Egypte ben opgetreden, en mijn tekenen [kunt bekendmaken] die ik onder hen heb gevestigd; en GIJ zult stellig weten dat ik Jehovah ben.”

(#Ps 83:18): 18 Opdat men weet dat gij, wiens naam Jehovah is, Gij alleen de Allerhoogste zijt over heel de aarde.

(#Lu 11:2): 2 Toen zei hij tot hen: „Wanneer GIJ bidt, zegt dan: ‘Vader, uw naam worde geheiligd.

„Als God de Almachtige.” Hebr.: be´El’ Sjad·dai’; Lat.: in De’o o·mni·po·ten’te (alvermogend).

(#Ge 17:1): Toen Abram nu negenennegentig jaar oud was, verscheen Jehovah aan Abram en zei tot hem: "Ik ben God de Almachtige."

(#Ge 35:11):  En God zei verder tot hem: "Ik ben God de Almachtige."

(#2Co 6:18): "’En ik zal U tot een vader zijn en GIJ zult mij tot zonen en dochters zijn’, zegt Jehovah, de Almachtige."

Bekendgemaakt:

Of: "ook wat mijn naam Jehovah betreft, heb ik mij niet aan hen bekendgemaakt?"

(#Ge 12:8):  8 Later trok hij vandaar naar het bergland ten oosten van Bethel en sloeg zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. ...

(#Ge 27:27):  27 Hij kwam dus dichterbij en kuste hem, en hij kon de geur van zijn kleren ruiken.

(#Ge 28:16): 16 Toen ontwaakte Jakob uit zijn slaap en zei: "Waarlijk, Jehovah is op deze plaats en ik voor mij wist het niet."

Aan Abraham:(#Ge 18:1)  Later verscheen Jehovah aan hem te midden van de grote bomen van Mamre, terwijl hij omstreeks de hitte van de dag aan de ingang van de tent zat.

Aan Isaäk: (#Ge 26:2):   Toen verscheen Jehovah aan hem en zei: „Daal niet af naar Egypte.

Aan Jakob (#Ge 28:12-13) 12 Toen droomde hij, en zie! er stond een ladder op de aarde en de top ervan reikte tot aan de hemel; en zie! Gods engelen klommen daarlangs op en daalden daarlangs af. 13 En zie! Jehovah stond bovenaan, ... 


+++

2013 update: 
Enhanced by Zemanta

No comments:

Post a Comment