Thursday 4 December 2008

Vloedgolf van verziekt entertainement

Vloedgolf van verziekt entertainment

‘Sinds de boekdrukkunst hebben we nog nooit zo'n snelle ontwikkeling gezien op het gebied van de media als de laatste jaren.' Die uitspraak van A. Luijk van Mediawijzer stond onlangs in het Reformatorisch Dagblad te lezen. Volgens Luijk komen de nieuwe mediaverleidingen als een ‘tsunami over ons heen'. Een rake constatering. Het toenemende mediageweld stelt ouders en opvoeders voor een grote uitdaging.

In de omgang met media kan een radicale aanpak soelaas bieden. Als de televisie je bij God vandaan houdt, waarom zet je hem dan niet gewoon bij het grofvuil? In het Evangelie spreekt Christus op een soortgelijke manier over verleidingen. ‘Brengt je oog je op de verkeerde weg, ruk het dan uit en werp het weg' (Matteüs 18:9). Ook Augustinus koos voor de radicale aanpak om niet in zonde te vallen. Voor zijn bekering leidde hij een seksueel losbandig leven. Wanneer hij na zijn bekering een ‘oude vlam' tegenkwam, zette hij het eenvoudigweg op een lopen. Wanneer zo'n vrouw dan vroeg waarom Augustinus wegrende, schreeuwde hij: ‘Ik ben mijzelf niet meer!'

Vrome praatjes

Toch is deze aanpak niet altijd afdoende. We kunnen niet altijd wegrennen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met internet en tijdschriften? Terecht wijst A. Luijk op het belang van een goede dialoog. Ouders en opvoeders moeten het gesprek aangaan met jongeren. Spreek open over de verleidingen en de vernietigende kracht van bepaalde media-uitingen. Jongeren hebben geen behoefte aan vrome praatjes, maar aan eerlijkheid.

Het is geen schande om je daarbij kwetsbaar op te stellen en je eigen zwakheid te benoemen. Nergens zegt de Bijbel dat we ons als geestelijke krachtpatsers moeten voordoen. Juist niet. ‘In mijn zwakheid ben ik sterk', schrijft Paulus (2 Korinthe 12:10). Overwinning op zonde ligt niet in eigen kracht, maar alleen in totale overgave aan Christus. De uitdaging voor ouders en opvoeders is om die boodschap eerlijk en overtuigend te communiceren.

Bron: www.habakuk.nu

No comments:

Post a Comment