Wednesday, 17 December 2008

Warren onder vuur na steun voorgeweld

Warren onder vuur na steun voor geweld

Baptistenvoorganger Rick Warren is dit weekend onder vuur komen te liggen nadat hij zijn steun had uitgesproken voor het gebruik van geweld bij het uitschakelen van het Iraanse atoomprogramma.
Warren was te gast bij de ‘Hannity and Colmes Show’ op de zender Fox. Daar werd hem door Sean Hannity gevraagd of het uitschakelen van de Iraanse leider Mahmoud Ahmadinejad geoorloofd was als een ‘rechtvaardige daad’.

“Ja’, antwoordde Warren. “De Bijbel zegt dat er niet onderhandeld kan worden met het kwaad. En Ahmadinejad vertegenwoordigt het kwaad. Zoiets kan, naar Bijbels voorschrift, alleen maar gestopt worden.”

“Met geweld?”, vroeg Hannity.

“Ja, als dat nodig is”, was het antwoord van Warren. Hij zei erbij dat de Bijbel zegt dat God regeringen op aarde heeft aangesteld om ‘boosdoeners’ te straffen.

Vervolgens vroeg Hannity hoe dat dan zat als iemand in zijn eigen huis beroofd wordt. Mag hij dan de insluiper doodschieten?

Opnieuw luidde het antwoord van Warren: “Ja”.

“Maar is dat dat geen moord?”, wilde Hannity weten.

“Nee”, vindt Warren. “Je hebt absoluut het recht je familie en je bezit te verdedigen. Het is zelfverdediging. En zelfverdediging kan nooit moord zijn.”

In evangelische kringen in Amerika is inmiddels met verbazing gereageerd op de uitlatingen van Warren. Het neerschieten van iemand een huis probeert de beroven is wel degelijk moord. Tenzij de overvaller gewapend is en op het punt staat een van de in dat huis wonende mensen neer te schieten. Dan is het zelfverdediging, anders niet, luidt een veelgehoord standpunt.

En Warrens opmerkingen over Iran worden ook niet geapprecieerd. “Warren refereert aan Romeinen 13. Maar die Bijbeltekst zegt dat God de overheid over ons heeft gesteld, onder meer om criminelen te straffen. Het is geen vrijbrief om buitenlandse staatshoofden om zeep te helpen en internationale conflicten te beginnen. De opmerkingen van Warren over Iran wakkeren de moslimhaat alleen maar verder aan.”

Bron: Manna-Vandaag.nl

No comments:

Post a Comment