Saturday 27 December 2008

Welk deel van het lichaam ben jij

Christelijke Overdenking - Zaterdag 27 december 2008 - 1 Korinthiërs 12:27 
************************************************************
English version > What part of the Body am I?


BIJBELVERS:
"Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit." 
- 1 Korinthiërs 12:27

OVERDENKING:
Welk deel van het lichaam ben jij? Wat is jouw functie, jouw doel? Hoe zegen jij anderen in het lichaam van Christus? Wie is iemand in het lichaam die voor een groot deel ten dienste staat van anderen die behoefte hebben aan jouw aanmoedigingen en lof? Wie is iemand die zich verlaten en alleen voelt en het nodigt heeft dat jouw liefde getoond wordt?

GEBED:
Vader, ik dank u dat u mij een deel heeft gemaakt van iets dat zo kostbaar, zo geweldig is, zoals de lichamelijke aanwezigheid van de Heer. Alstublieft help ieder persoon in onze kerk zijn of haar gaven van dienstverlening te vinden en deze gaven zodanig te gebruiken zodat anderen geraakt worden door uw genade en dat het u glorie brengt. In Jezus' naam. Amen.


+++

No comments:

Post a Comment