Friday 26 December 2008

Zoekt eerst het Koninkrijk van God - lied

Zoekt eerst het koninkrijk van God 
Zoekt eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid,
en dit alles krijgt u bovendien.
Hallelu, halleluja.
Refrein:
Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.
Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.
(refrein)
Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.
Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult het zien,
klopt en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.

Oorspronkelijk: Seek ye first
Copyrights: Tekst & muziek: Karen Lafferty. Ned. tekst: Hans Lieberton. © 1972 Maranatha Music / Unisong Music Publishers.


No comments:

Post a Comment