Saturday 20 December 2008

Zondigen verlaat God niet

Christelijke Overdenking - Zaterdag 20 december 2008 - 1 Samuël 12:20 -
************************************************************

BIJBELVERS:
"'Ook al hebt u gezondigd, 'antwoordde Samuël, 'u hoeft niet bang te zijn zolang u de HEER maar trouw blijft en hem met heel uw hart toegedaan bent." 
- 1 Samuël 12:20

OVERDENKING:
Israël wilde een koning. Dit onderdrukt Samuels hart en het maakt God boos door het gebrek aan geloof van de mensen. Samuel echter herinnert hen eraan dat ze de HEER niet moeten verlaten, wanneer ze struikelden en gevallen zijn. In plaats daarvan moeten hun politieke zorgen plaats maken voor hun totale trouw aan God en hun bereidheid om hem volledig te dienen.

GEBED:
Vergeef mij, Vader, voor de zonden, kortzichtigheid en domheid die ik bij tijden heb getoond. Ik wil u van dienst zijn met een onverdeeld hart, gereinigd door uw vergeving en de veranderende kracht van uw Heilige Geest. Dank u! In Jezus' naam. Amen.

No comments:

Post a Comment