Wednesday, 7 January 2009

Begin van leven op aard: schepping of evolutie

Evolutie of schepping, lig jij er wakker van? Of vind jij dat er in een christelijke denkwereld geen plaats is voor evolutie? Op "this is your bible" kan jij je stem uitbrengen. Als jij vindt dat de verhalen in de bijbel maar mythen zijn met een moraal of als jij eerder vindt dat evolutie niet in tegenspraak is met de Bijbel kan jij ons dat laten weten.

Stem op
"this is your bible" en vindt er het artikel:

The Origin of Life on Earth: Creation or Evolution?

Are the evolutionists right? Is there no better explanation for the mystery of life than the theory of evolution with all its flaws? We need to ask questions, and not take everything for granted just because a text book says so.  


5 comments:

 1. Ik ben er tegen om schepping en evolutie tegenover elkaar te plaatsen. Het lijkt zo alsof jullie er avn a priori van uitgaan dat beide niet samen kunnen gaan. Dat is maar zeer de vraag. Inh elk geval is het zo dat de bijbel Gods zelfopenbaring betreft, en wel een transcendente God, oorsprong en doel van alle bestaan, vader van Jezus Christus, etc. De bijbel zegt vooral dat de wereld moet worden begrepen als 'geschapen' door de éne ware God, die boven tijd, ruimte, materie, energie en leven verheven is, er zelfs te schepper, ontwerper, van is. De bijbel gebruikt daarbij beelden op basis van het wereldbeeld van de tijd van de geïnspireerde schrijvers. Wat de bijbel mijns inziens NIET pretendeert is een ntuurwetenschappelijk feitenverslag van de wording van de kosmos, de aarde en het leven op aarde te zijn. Het is geen kosmologie- geologie of biologieboek. Het zo gebruiken ervaar ik als misbruik, verkrachting, van deze heilige teksten, en een 'klap in het gezicht' van de Heilige Geest die deze teksten geïnspireerd heeft. De bijbel zegt vooral DAT God de wereld geschapen heeft (en dat de wereld dus niet het gevolg is van blind toeval, of mythische figuren zoals de griekse godden een halfgoden, of die van de Perzen, Egyptenaren, etc. uit de tijd van de wording van het boek Genesis). De bijbel wil niet zozeer zeggen HOE de wereld precies, materieel gezien, is ontstaan. Dat is de vraag van de natuurvorsers, zoals Darwin. En deze mensen zeggen op hun beurt niets - als het goed is - over de bovennatuurlijke oorzaken van het ontstaan van de aarde, en de zin van dat bestaan in de eeuwigheid bezien. Natuurlijk zijn er atheïstische biologen, maar er zijn ook gelovige biologen die de evolutietheorie als biologische theorie serieus nemen (waaronder ik), en tegelijk er zeker van zijn dat God bestaat, aan de oorsprong -staat van alle bestaan, er het doel ook van is, en de ontwerper en instandhouder, zelfs de drijvende kracht op wag naar de voleininding. Ik zie persoonlijk geen enkele tegenstrijdigheid tussen evolutietheorie en de scheppingsleer uit de bijbel. En ik heb al heel wat creationisten in mijn leven gesproken, én evolutionisten. We mogen de bijbel dus niet eenzijdig letterlijk interpreteren. Dat leidt tot fouten in ons denken, zoals het tegenover elkaar zetten van schepping en evolutie: sorry, maar dat is onzin. Vincent Kemme (http://biofides.wordpress.com).

  ReplyDelete
 2. Beste Vincent, bedankt voor je reactie.
  Je hebt gelijk om te zeggen dat de bijbel NIET pretendeert een natuurwetenschappelijk feitenverslag van de wording van de kosmos, de aarde en het leven op aarde te zijn. Ook kan men stellen dat het te cru is om te zeggen dat "Yet if evolution is true, there was no designer.) indien evolutie waar zou zijn er geen ontwerper zou zijn. Een meerderheid van onze geloofsgenoten neemt ook aan dat de mens zoals de dieren evolueren. Mensheid en dierenrijk zijn constant in ontwikkeling. Constant is er een verschuiving in de verwezenlijking van de soorten. Kijk maar eens hoe de mensen met de jaren groter geworden zijn en hun bouw verandert is. Zulk een evolutie is wel wat wij geloven. Onze Engelstalige broeder in zijn artikel brengt natuurlijk zijn en door velen gedachte opinie. Hij uit zich misschien te strikt. Maar waar wij als gemeenschap achter staan en waar hij op zinspeelt is dat God in bepaalde periodes (6) overgegaan is om de elementen die wij rondom ons waarnemen te creëren.Wij pretenderen ook niet dat dit in 6 x 24 uur stonden zou zijn gebeurd. Wij gaan er niet van uit dat alles dadelijk was zoals wij het nu waarnemen. Dus verwachten wij ook niet dat de eerste mens er zo uit zag als wij nu de mensen zien. Wij nemen ook aan dat het harige wezens kunnen geweest zijn die op hun vier ledematen liepen.
  Als de schrijver poneert "If life progressed steadily from simple forms to complex ones, where are the intermediate stages now?" dan vind hij dat er geen tussenstadia te vinden zijn. Maar ik denk dat wij voldoende materiaal vinden waar wij verscheidene tussenstadia aan treffen. Maar waar hij eigenlijk op slaat is de beginfase, en daar zou men kunnen stellen dat bepaalde elementen er dadelijk waren in een bepaalde vorm alsook dat bepaalde structuren door de schepper voorzien waren. Wij zouden kunnen zeggen dat eerder de mogelijkheden geschapen waren.

  ReplyDelete
 3. Ik heb geentijd gehad om et engelese artikel te lezen en ga

  ReplyDelete
 4. Ik heb geen tijd gehad om het Engelse artikel te lezen en ga dus alleen in op wat jij er uit pikt en er zelf over zegt. Ik hecht eraan de verschillende vragen die er zich stellen goed te onderscheiden: hoe is de materie, energie, ruimte en tijd waarin wij leven ontstaan, natuuyrwetenschappelijk gezien. Het antwoord van de wetenschap is de Big Bang, zeg maar vanuit het niets. Het aardige is dat de christelijke theologie en filosofie, gebaseerd dus op de bijbelse openbaring, al tot dezelfde conclusie was gekomen. De katholieke kerk heeft dan ook gemeend te moeten stellen dat er geen tegenstelling bestaat tussen de big-bang theorie en de bijbelse openbaring. Maar ze heeft ook niet willen zeggen dat de scheppingsleer van de bijbel nu 'natuurwetenschappelijk bewezen' zou zijn. Dat kan ook niet, want je zal de transcandente God of zijn daden 'vanuit de bovennatuur' nooit natuurwetenschappelijk kunnen aantonen. Je kan pas iets met de natuurwetenschappelijke methode aanvangen als het geschapene er reeds is. En dan kan je er alleen de natuurlijke orzaken en wetmartigheden mee vinden.
  Verder is het niet verstandig om (opnieuw) een tegenstelling in te roepen, dit keer tussen evolutie en design. Ook die kunnen heel goed samengaan. Blijkbaar zit de kosmos zo in elkaar, dat deze zich evolueert tot intelligent ontworpen leven. Dat kon wel eens heel goed 'ingebakken zitten in de elementen'. Dus van de ene kant ontwikkelt het leven zich vanuit de kosmos en de levenloze materie gewoon langs de weg van natruurlijke wetten, maar tegelijkertijd leidt dit noodzakelijkwijs tot leven en mensenlijk leven, simpelweg omdat de Schepper (vauit de bovennatuur) dit gewoon wil en zo bedacht heeft. Dat dat miljoenen, miljarden jaren duurt is geen probleem: God is immers ook de schepper van de tijd en voor Hem zijn 'miljarden jaren als één dag en één dag als miljarden jaren'. Dus laat de evolutiebiologie gewoon z'n speurwerk doen, en tracht ook van God geen tovenaar te maken die af en toe even ingegrepen heeft om de zaak op het goede spoor te zetten'. Hij is wel in staat om de evolutie te laten leiden tot het resulotaat dat wij nu kennen: gelovige mensen die over dit onderwerp met elkaar van gedachten wisselen. Of wij ons nog evoleren, dat is allerminst zeker. Het is zelfs niet eens echt bewezen dat wij geëvolueerd zijn uit de primaten; het is wel de heersende wetenschappelijke opvatting. Evolutie laat zich heel lastig bewijzen, door de enoprme tijdspanne die er mee gemoeid is, zeker voor de hogere dieren en de mens. We zullen het dus - vrees ik - nooit weten. Maar de mensen willen het toch weten, en daarom rioepen ze vaak maar iets. Met christelijke groeten, Vincent Kemme

  ReplyDelete
 5. Moto_bl schreef:
  Did God use evolution to create life? The teaching is known as "theistic evolution" and it holds that God used evolution in some way to create life. But for this teaching to be true, the Bible's account of the creation of Adam would merely be a story that wasn't intended to be taken literally.

  Consider what others thought about the Bible's account of the creation of Adam and Eve:

  The apostle Paul wrote: "And he made out of one [man] every nation of men, to dwell upon the entire surface of the earth". -Acts 17:26

  It is evident that Luke also believed in the creation account in Genesis. In Luke 3:23-38, Luke traced Jesus' genealogy all the way back to Adam. Clearly, he didn't consider Adam to be a fictional character.

  Jesus himself viewed the Genesis account to be true history when he said: "He who created them from the beginning made them male and female."-Matthew 19:4

  ReplyDelete