Saturday, 3 January 2009

Bijbel medicijn tegen depressie

Sytze Ypma

Wie zwaar depressief is moet aan de antidepressiva en in therapie. Maar hoewel dit vaak helpt, is het symptoombestrijding, zegt dr. Sytze Ypma (46), dominee in het Friese Scharnegoutum.

Onderliggend is de invloed die de 'manische samenleving' op ons heeft. Velen worden daar volgens hem depressief door. Naar schatting 700.000 Nederlanders lijden eraan, en dan doelt Ypma niet op soms eens 'een dipje' of 'een beetje depri' zijn.

Hij weet 'van binnenuit' wat depressieve stemmingen zijn, vertelt hij. "Soms voel ook ik de leegte, het onbehagen, de verveling, de melancholie en de zinloosheid, bij mezelf en in mijn omgeving."

Volgens Ypma is depressie een 'bipolaire stoornis'. De andere pool is de 'narcistische manie', en die ziet hij overal terug. "We worden collectief meegetrokken in de drang steeds meer te consumeren en te presteren. Maar wie zijn verlangen heeft bevredigd door iets te kopen, merkt al gauw een nieuw verlangen op, een verlangen dat eigenlijk onbevredigbaar is. Zou hij daarachter kijken, dan ziet hij een leegte die een zeurende angst oproept."

Lees verder in Trouw

No comments:

Post a Comment