Wednesday, 28 January 2009

Een schat die mij alles kan geven wat ik nodig heb

"Voor eenders wat wij willen hebben moeten wij een prijs betalen;
en de prijs is altijd werk, geduld, liefde en zelfopoffering.
Geen papieren geld, geen belofte te betalen, maar het goud van ware dienstverlening."
- John Burroughs 1837-1921

"Wie is dus de trouwe en verstandige knecht, die de heer over zijn dienstvolk heeft aangesteld om hun op tijd het eten te geven?
Gelukkig die knecht als de heer bij zijn komst hem daarmee bezig vindt. Voorwaar, Ik zeg u: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit"
Mattheus 24:45-47

Dierbare God, geef mij geestelijke voeding en zegening.
Laat mij Uw Woord dragen als een waardevolle schat
welke in alles kan voorzien wat ik nodig heb.

No comments:

Post a Comment