Tuesday, 20 January 2009

Ellende leidt tot volharding


Romans 5:3-4 
Christelijke Overdenking - Zondag 18 januari 2009 - Romeinen 5:3-4 


************************************************************

BIJBELVERS:
"En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop."
- Romeinen 5:3-4

OVERDENKING:
Wat probeer jij in jouw leven te bereiken? Geld? Roem? Status? Dat je als belangrijk gezien wordt? Een erfenis? Wat denk je van karakter! Is dat niet het doel van ons leven - om het karakter van God te hebben? Zelfs in onze ergste momenten, als we mensen met karakter kunnen zijn, kan niets ons meest nagestreefde doel wegnemen: het karakter van God, gegeven aan ons in Jezus Christus.GEBED:
Vader, zegen mij dat ik sterk kan zijn op moeilijke momenten, dat ik consistent kan zijn en heilig. Geef me een moedig hart en compassie zodat ik op een kleine manier anderen er aan kan laten denken hoe u bent en wat u in hun leven kunt doen. In de naam van Jezus bid ik. Amen.

No comments:

Post a Comment