Monday, 26 January 2009

Herinner vele zegeningen ook in moeilijke tijden

"Zelfs al ervaar je moeilijke tijden
herinner de vele zegeningen in je leven
Het is als het besprenkelen van zonnelicht op een bewolkte dag."
- Alice Gray

"Wanneer je het einde van het touw bereikt zal je de rand van zijn kleed vinden."
- Onbekend

"Het woord van Christus moge in volle rijkdom onder u wonen.
Leert en vermaant elkander met alle wijsheid.
Zingt voor God met een dankbaar hart psalmen hymnen en liederen, ingegeven door de Geest."
Colossensen 3:16

"Plotseling naderde Hem van achteren een vrouw die al twaalf jaar lang aan vloeiingen leed, en raakte de zoom van zijn mantel aan.
Want ze zei bij zichzelf: ‘Als ik alleen maar zijn mantel kan aanraken, zal ik al genezen zijn.’
Maar Jezus keerde zich om, en toen Hij haar zag sprak Hij: ‘Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u genezen.’
En vanaf dat ogenblik was de vrouw gezond.:”
Mattheus 9:20-22

Laat de woorden van Jezus mij inspireren als ik het Nieuwe Testament lees
en laat mij beroerd worden door zijn geest.
God laat mij een ware volger van Christus worden
en het leven bekijken langs de mooie kant er van.English version > Even in tough times remembering the blessings


+++
2015 update: adding:

No comments:

Post a Comment