Friday 30 January 2009

Indien je bid zal je niet ontchoocheld worden

"Indien je niet bid kan alles je ontgoochelen door verkeerd te gaan. Indien je bid kan alles nog steeds verkeerd gaan maar zodanig dat het je niet zal ontgoochelen"
Hubert van Zeller, Pan Dictionary of Religious Quotations, pg. 332.

No comments:

Post a Comment