Friday, 2 January 2009

Kerkelijk pleidooi voor stapje terug in welvaart

"Er is een geldeconomie die ons, met de banken voorop, opgejaagd heeft om veel op de kaart te zetten van snelle winst. We zijn daarin te ver gegaan. We hebben het geld zó op een troon gezet, dat het geworden is tot een god, die ons beheerst. De crisis van nu vormt een geestelijke terreurmacht. Laten we ons proberen daaraan te ontworstelen. Het geld mag een dienende functie hebben.'' zeggen Henk van Hout en Klaas van der Kamp, respectievelijk voorzitter en secretaris van de Raad van Kerken.
,,Het jaar 2009 kan een jubeljaar zijn'', menen ze. ,,De kredietcrisis daagt ons uit om de woorden van Mozes opnieuw tegen het licht te houden.'' Ze verwijzen naar Leviticus 25:10. ,,Elk vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn, waarin kwijtschelding wordt afgekondigd aan alle inwoners van het land. Het is een wonderlijke gedachte. Dat je economie en maatschappij terugbrengt naar een oorspronkelijke situatie, waar iedereen gelijkwaardig deelt in de rijkdom en mogelijkheden.''

Wat er precies moet gebeuren om dit te realiseren, geven Van Hout en Van der Kamp niet aan.
Volgens de twee bestuurders hebben 'wij als westerlingen' de gedachte verdrongen ,,dat wij deel uitmaken van het rijke deel van de mensheid''. ,,We lezen snel verder in de Schriften als er schurende woorden langskomen van Paulus: 'De wortel van alle kwaad is geldzucht' (1 Timoteüs 6:10) of van Jezus: 'U kunt niet God dienen en de mammom, de god van het geld' (Matteüs 6:24). Die houding van ons is mede aanleiding voor de kredietcrisis.''

- - -

Paus Benedictus XVI heeft op Nieuwjaarsdag opgeroepen tot ingrijpende hervormingen in het wereldwijde financiële systeem. “Kortetermijnoplossingen zijn ontoereikend. Het volstaat niet de oude wijn in nieuwe zakken te gieten.” Duizenden gelovigen, die donderdag in de pletsende regen op het Sint-Pietersplein verzameld waren, hoorden hoe de paus de financiële crisis een test voor de toekomst van de wereldwijde globalisering noemde. In zijn boodschap voor de Wereldvrededag van 1 januari had de paus ook al opgeroepen tot meer solidariteit met de armen. Hij ontving op Nieuwjaarsdag ook vijf sterzangertjes uit Libanon. Bij deze gelegenheid riep hij op dit concrete gebaar van solidariteit voor kinderen uit de derde wereld te blijven voorzetten. Met de ontvangst werd ook de 50ste verjaardag gevierd van het sterzingen, al wordt de actie waarbij kinderen verkleed als Driekoningen geld inzamelen dit jaar in Libanon pas voor het eerst georganiseerd.

No comments:

Post a Comment