Thursday, 29 January 2009

Roependen en vertrouwenden worden niet beschaamd

Christelijke Overdenking


Psalm 22:5Donderdag 29 januari 2009
Psalm 22:5

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek
"(22–6) Tot U hebben zij geroepen, en zijn uitgered; op U hebben zij vertrouwd, en zijn niet beschaamd geworden." (Ps 22:5 STV)
"Zij riepen uw hulp in en ontkwamen aan de dood, zij vertrouwden op u en werden niet teleurgesteld."
"tot U hebben zij geroepen en zij werden gered, op U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd."
"tot u geroepen en zij ontkwamen, op u vertrouwd en zij werden niet beschaamd."
"Zij riepen naar U en U hielp hen. U hebt hun vertrouwen niet beschaamd."

Overdenking van vandaag:
Deze psalm van wanhoop, die Jezus ook aanhaalt op het kruis, is ook een psalm van hoop en geloof. De geschiedenis van Gods trouw met zijn volk Israël is een voortdurende herinnering dat wij hem kunnen vertrouwen dat hij ons zal redden. Zoals wij mensen in tijd rekenen is het antwoord van God misschien heel langzaam, maar zijn bewijs in geschiedenis herinnert ons er aan dat hij antwoord zal geven, redden en zijn volk zal zegenen in zijn eigen tijdspanne. Zelfs in onze ergste nachtmerrie kunnen wij weten dat God trouw is en hij hoort ons roepen in wanhoop, verdriet, zorg, ondraaglijk pijn en angst.
Gebed:
Ik vraag uw, Vader, om uw volk te zegenen, zij die overal zichzelf in moeilijke toestanden bevinden. Geef hen kracht door uw Geest en zegen hen met een verandering in hun zeer moeilijke toestand. Hoor de roep van uw volk en handel met snelheid om hen te beschermen, bewaren en rechtvaardigen. In de naam van Jezus bid ik. Amen.

+++
2015 aanvulling met aanvullende lezingen:

No comments:

Post a Comment