Friday, 27 February 2009

Calvijn zou een uitgebalanceerde geloofsleer hebben ontwikkeld

„Calvijn zou een uitgebalanceerde geloofsleer hebben ontwikkeld. Zijn opvolgers en volgelingen, zoals Theodorus de Beza, zouden het evenwicht echter al gauw ernstig hebben verstoord door een te sterke nadruk op menselijk nadenken. De systematisering die zij hebben toegepast, zou Calvijn in deze opvatting als arrogantie hebben beschouwd.”
...
Calvijn plaatste de verkiezingsleer niet in het kader van Gods soevereiniteit en voorzienigheid, maar in het kader van heiliging, rechtvaardiging en gebed. Hij benadrukte nooit dat Christus alleen voor de uitverkorenen gestorven is en was voorzichtig met al te diep graven in de verkiezing.
...
„Calvijn en ook Bullinger leerden niet dat de verzoening zelf beperkt is, maar alleen dat de toepassing ervan in de verlossing dat is. Het verzoeningswerk van Christus mag niet van tevoren ingesnoerd worden door de leer van de uitverkiezing. Het is daarom beter om niet van ”beperkte verzoening” maar van ”particuliere verzoening” en ”beperkte verlossing” te spreken.”
- dr. Hoek

Lees meer >„Sola’s Reformatie blijven actueel
„De drie kernachtige ”sola’s” van de Reformatie zijn telkens weer actueel en bruikbaar voor de prediking. De vijf punten van de gereformeerde orthodoxie zijn daarentegen meer aan hun bepaalde context gebonden.”