Friday 6 February 2009

Christendom blijft van invloed

Het christelijk geloof heeft nog altijd een "sterke invloed" op Europeanen, zij het niet zozeer op hun politieke overtuiging.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Bertelsmann Stiftung, waarover de Londense nieuwsdienst Ekklesia gisteren berichtte. Gemiddeld gaf bijna driekwart van de ondervraagden in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Polen, Zwitserland en Groot-Brittannië aan zichzelf als godsdienstig of zeer godsdienstig te beschouwen. Italië (89 procent) en Polen (87 procent) bevinden zich aan de top.

"De rol die religie speelt in het samenbinden van de EUlanden moet niet worden onderschat", concludeerde de seculiere EU Observer onlangs naar aanleiding van het onderzoek.

No comments:

Post a Comment