Friday, 13 February 2009

De wereld is een grote herberg

De wereld roept veranderingen op, het is nooit constant is, behalve in haar teleurstellingen. De wereld is maar een grote herberg, waar we een nacht of twee verblijven , en weer weggaan; wat waanzin is het zo om ons hart op onze herberg te plaatsen, als ons huis te vergeten ?

Heer God, ik besef dat ik slechts een vreemdeling of passant hier op aarde ben.
Maak mijn tijdelijk verblijf in deze herberg waardevol en geef dat ik u hier trouw blijf
en een goede voorbereiding maak voor het Koninkrijk waar ik wil in wonen voor eeuwig.


No comments:

Post a Comment