Thursday, 5 February 2009

EO-directie: 'Wij geloven in God als Schepper'


De directie van de Evangelische Omroep (EO) heeft vandaag laten weten 'te geloven in God als Schepper'. Dit deed zij in een persbericht, naar aanleiding van de uitlatingen van Andries Knevel dinsdagavond in het programma 't Zal je maar gebeuren.

Oud-directeur en presentator Knevel verklaarde daarin dat hij spijt heeft dat hij zijn kijkers en kinderen altijd heeft voorgehouden dat de aarde in zes dagen is geschapen. Het heeft geleid tot verbolgen reacties onder creationisten, die geloven dat de wereld door God is geschapen en die de evolutietheorie van Charles Darwin verwerpen.
Trouw schrijft dat "EO-gezicht Andries Knevel deze week afscheid nam van het ’creationistische’ verleden van de omroep." Dit is volgens Knevel onjuist. Hij heeft ondertussen laten weten dat hij het betreurt dat zijn eigen mening als de mening van de Evangelische Omroep wordt gezien.  'Ik betreur dat mijn persoonlijke mening als enige EO-mening wordt gezien. Dat schaadt de rol van de EO in dit debat.'

De start van het Darwinherdenkingsjaar heeft de EO in een lastig parket gebracht. Volgens een woordvoerder van de omroep zijn er "zeer betrokken en uiteenlopende reacties" binnengekomen na de uitspraak van de presentator. Bijna twee derde van de EO-achterban gelooft nog steeds dat God de wereld in zesmaal 24 uur schiep.

"Andries wil met deze uitzending het debat aanzwengelen en meerdere visies uit de achterban de ruimte geven. Schepping en evolutie hoeven elkaar niet uit te sluiten", licht een woordvoerder toe. "De EO heeft dertig jaar lang programma's gemaakt over schepping en evolutie waar alleen het creationisme aan de orde kwam en waarin Darwins theorie tekort werd gedaan. Met deze verklaring wil de EO graag het debat aangaan."

Volgens Trouw stromen bij de EO de telefoontjes binnen. Volgens Andries Knevel zijn de reacties zowel enthousiast als zorgelijk. Hij is niet bang voor een afbreuk.Volgens Jop Douma hebben nog geen mensen hun lidmaatschap opgezegd.

In 2007 onderzocht de EO de volgende stelling: ’God gebruikt de evolutie’. De score: één procent van de EO’ers stemde ermee in. Woordvoerder Jop Douma: "Vroeger lieten we duidelijk één standpunt aan het woord. Dat wil niet zeggen dat we toen één standpunt hadden. Maar nu constateren we in christelijk Nederland vier stromingen, die we elk aan bod willen laten komen."

Twintig jaar geleden vond de EO dat het Genesis-verhaal letterlijk begrepen moest worden, zegt woordvoerder Jop Douma. „Nu is er ruimte voor discussie. Steeds meer mensen vinden dat we er niet zomaar van moeten uitgaan dat de Bijbel ook het wetenschappelijke proces van de aarde beschrijft. Wij willen de verschillende visies laten zien. Van jonge christelijke wetenschappers krijgen we bijval: ’Eindelijk is er een debat over’, zeggen zij.”


No comments:

Post a Comment