Monday, 16 February 2009

God is de sterkte van mijn hart

“Ook zei de HEER tegen Aäron: ‘Jij krijgt geen eigen grondgebied en geen andere bezittingen zoals de overige Israëlieten. Ik ben je bezit en je grondgebied.” (Nu 18:20 Nbv)

 “Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde. Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.” (Ps 73:25-26 Nbv)

 “HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker, u houdt mijn lot in handen. Een lieflijk land is voor mij uitgemeten, ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld.” (Ps 16:5-6 Nbv)

 “Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd.” (Kla 3:24 Nbv)

 “Uw richtlijnen zijn mijn eeuwig bezit, ze zijn de vreugde van mijn hart.” (Ps 119:111 Nbv)

 “Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was. (63:2) God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water.” (Ps 63:1 Nbv)

 “(63:8) U bent altijd mijn hulp geweest, ik juichte in de schaduw van uw vleugels.” (Ps 63:7 Nbv)

 “Mijn lief is van mij, en ik ben van hem. Hij weidt tussen de lelies.” (Hoo 2:16 Nbv)

Engelse versie / English version > God is the strength of my heart

No comments:

Post a Comment