Wednesday 25 February 2009

God zal niet vragen ...

God zal niet vragen wat voor auto je gereden hebt, maar hij zal vragen voor hoeveel mensen je reed die niet over vervoer beschikten.

God zal niet achter de oppervlakte van uw huis vragen, maar hij zal vragen hoeveel mensen u verwelkomd hebt in uw huis.

God zal niet vragen hoe vaak je de Bijbel voor uzelf gelezen hebt, maar hij zal vragen met hoeveel mensen je de Bijbel hebt gelezen.

God zal niet vragen wat je hoogste salaris was, maar hij zal vragen of jij je karakter compromitteerde om het te verkrijgen.

God zal niet vragen hoeveel vrienden je had, maar hij zal vragen hoeveel mensen je te vriend had.

God zal niet vragen hoeveel je uit je kerkelijke vergaderingen haalde, maar hij zal vragen hoeveel je aan anderen in uw kerk vergaderingen hebt gegeven.

God zal niet vragen achter de kleren die je had in je kast, maar hij zal vragen hoeveel je bijgedragen bijgedragen hebt aan het kleden van anderen.

God zal niet vragen in welke buurt je woont, maar hij zal vragen hoe je je buren behandeld.

Matt.5: 28 - "Dan zal de koning zeggen tot degenen aan zijn rechterhand," Kom, wie zijn gezegend door mijn Vader, neem uw erfenis, het koninkrijk, dat u bereid is sinds de oprichting van de wereld. Want ik had honger en jij gaf me iets om te eten, ik had dorst en jij gaf me iets om te drinken, ik was een vreemdeling en jij hebt me uitgenodigd, ik had kleren nodig en jij hebt me gekleed, ik was ziek en je keek naar mij om, je verzorgde me, Ik was in de gevangenis en je kwam mij bezoeken. "

Wat je ook doet voor de minste van deze ...English version > God won't ask

No comments:

Post a Comment