Friday, 13 February 2009

Laat geen slecht woord over mijn lippen komen

“Hoewel er zijn enorme vorderingen gemaakt in de communicatie
in de afgelopen jaren, er is nog veel te zeggen voor een glimlach.”
- Franklin P. Jones

“Laat geen slecht woord over uw lippen komen,
maar spreekt een goed woord, opbouwend, als het nodig is, tot zegen voor de hoorders.”

Efeziërs 4:29

Vader, geef dat ik de juiste woorden uit mijn mond laat vloeien.
Laat mij waardige taal spreken
en laat ze opbouwend zijn voor de gemeenschap.

English version > Don't let any unwholesome talk come out of my mouth

No comments:

Post a Comment