Wednesday, 11 February 2009

Laat Gods beloften schijnen op jouw problemen

"Laat Gods beloften schijnen op jouw problemen"
- Corrie Ten Boom

"De Zoon Gods, Christus Jezus, die door ons onder u is verkondigd,
 door mij en Silvanus en Timoteus,
 Hij was niet ‘Ja en Neen’; in Hem was slechts ‘Ja’,
 Want alle beloften van God zijn in Hem waar gemaakt.
 Daarom spreken wij door Hem ook ons ‘Amen, Ja, zo is het’, God ter ere.”
2 Corinthiërs 1:19-20

Beste God, breng een oplossing voor al mijn problemen
en laat Uw goedheid schijnen over mijn leven

No comments:

Post a Comment