Thursday, 26 February 2009

Mensen vergeten niet hoe je hen liet voelen


"Ik heb geleerd dat mensen vergeten wat je zei,
de mensen vergeten wat je gedaan hebt,
maar ze zullen nooit vergeten hoe je hen liet voelen."
- Maya Angelou

"Als koude wateren naar een dorstige ziel, zo is goed nieuws uit een ver land."
Spreuken 25:25

"Daarom, als Gods uitverkoren volk, heilige en innig geliefde,
kleedt jezelf met mededogen,
goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld."
Kolossenzen 3:12

Heer God, geef dat ik mij juist kan uitdrukken
en dat ik anderen goed weet te naderen
en hen met zachtheid Gods liefde kan laten aanvoelen door mijn juiste houding.

No comments:

Post a Comment