Wednesday, 25 February 2009

Streven naar heiligheid

Ik geloof dat een christen de plicht heeft naar een grote mate van heiligheid te streven. En als de apostelen en heiligen vroeger verder gevorderd waren dan wij - wat ongetwijfeld zo is - laten we hen dan volgen. Laten we hen nastreven, ja laten we hen voorbij gaan, want ik zie niet in dat dit onmogelijk zou zijn. We hebben hetzelfde licht als zij, dezelfde genade is voor ons beschikbaar, en waarom zouden we rusten voordat we hen in de hemelse wedloop gepasseerd zijn?
Laten we hen terugbrengen tot het niveau van gewone stervelingen. Als Jezus de Zoon des mensen was en volkomen mens, ‘been van ons been en vlees van ons vlees', dan waren de apostelen dat ook. En het is een vreselijke fout te veronderstellen dat ze niet met dezelfde gevoelens te maken hadden en met dezelfde innerlijke beproevingen als de geringste kinderen van God. Dit kan ons troosten en bemoedigen als we merken dat we in een strijd verwikkeld zijn die ook de apostelen zelf moesten strijden.


No comments:

Post a Comment