Wednesday 11 February 2009

Nieuw Testament in combinatie met de Tampa Bay zaterdageditie van krant

Een lokale krant in het Amerikaanse Tampa Bay heeft een Nieuw Testament bezorgd in combinatie met de zaterdageditie van de krant. Er zijn 56.600 bijbels bezorgd.

Het was een reclamestunt van de Bible Society, die al bij meerdere kranten een Nieuw Testament heeft mee laten bezorgen. Het afgelopen jaar zijn in de VS op die manier 700.000 Bijbels met kranten meebezorgd.

Naast positieve geluiden, zijn er ook kritische geluiden. Er zijn christenen bang dat veel van de Bijbels zonder ingekeken te worden weggegooid zullen worden. Maar natuurlijk kan men er niet naast kijken en weegt dat niet op tegen de vele mensen die hun nieuwschierigheid toch even gaan prijs geven.

No comments:

Post a Comment