Monday, 16 February 2009

Nieuwe wereldbond lanceert site

De nieuwe internationale bond van gereformeerden, die in 2010 een feit moet zijn, heeft een eigen website gelanceerd: www.reformedchurches.org. De nieuwe bond gaat World Communion of Reformed Churches heten.

Daarin fuseren twee bestaande internationale organisaties, de World Alliance of Reformed Churches en de Reformed Ecumenical Council, in Nederland ook wel bekend als de GOR, de Gereformeerde Oecumenische Raad. Eerstgenoemde, afgekort met de WARC, tolereerde in de ogen van een aantal lidkerken van de Gereformeerde Oecumenische Raad te grote afwijkingen van de gereformeerde traditie. Andere lidkerken, zoals de Protestantse Kerk in Nederland, hebben die bezwaren niet en zijn lid van beide organisaties.

Bij de voorgenomen fusie zijn financiën een factor van betekenis. Het samengaan wordt ook inhoudelijk geduid: de vorming van de nieuwe wereldbond, met een achterban van tachtig miljoen kerkleden, is een gelegenheid "om het gereformeerde getuigenis opnieuw te versterken'', aldus Clifton Kirkpatrick, voorzitter van de 'oude' WARC.

Het nieuwe symbool is samengesteld door het kruis, een kom, een cirkel en kruisvormig geweven draden.

Symbol Pieces

Lees ook > A Proposal for a New Global Entity for Reformed Christians (January 2006)

World Communion of Reformed Churches (WCRC)
.
World Alliance of Reformed Churches