Tuesday, 24 February 2009

Vlaamse Salesianen vieren150ste verjaardag

BRUSSEL (KerkNet) – “Dit jaar vieren we de 150ste verjaardag van de oprichting van onze congregatie. Die verjaardag laten wij in Vlaanderen niet ongemerkt voorbijgaan.” Dat verzekert pater Jos Claes, provinciale overste van de salesianen van Don Bosco. “Op 18 december 1859 bracht Don Bosco enkele jonge mannen samen om een sociëteit op te richten, voor het welzijn van jongeren en de beleving van de christelijke caritas. Deze stichting gebeurde met steun van de paus. Een nieuwe congregatie lag in die tijd echter moeilijk. Daarom werd gesproken over ‘sociëteit’ om het verbod om congregaties op te richten te omzeilen. Typisch voor Don Bosco was dat hij de jongeren in eigen kring zocht. Hij sprak persoonlijk een tiental jongeren aan om met hem van start te gaan.”
“Wij vieren deze 150ste verjaardag uiteraard ook in Vlaanderen. Er werd een ruim feestprogramma uitgewerkt, zowel naar de eigen gemeenschappen als allen die met de salesiaanse beweging verbonden zijn. Wij organiseerden al een studiedag voor salesianen en medewerkers en plannen op 25 april de viering van 50 jaar Don Bosco Jeugddienst, waar ook afgevaardigden uit Rome aanwezig zijn. Wij plannen ook ‘Turijntochten’ voor zowel jongeren als leerkrachten, evenals voor onze directies van de Bijzondere Jeugdzorg, om het charisma van Don Bosco te herontdekken. Intern willen we vooral werk maken van de verdieping en uitvoering van het laatste algemeen kapittel, eerst door in aparte sessies aandacht te hebben voor elk van de kernthema’s van het slotdocument. De Vlaamse salesianen reizen in juli naar Turijn om te danken voor de vijftigste verjaardag van de Vlaamse provincie. Ook de Congolese salesiaanse provincie viert dit jaar haar vijftigste. Enkele Vlaamse salesianen, oud-missionarissen, reizen naar Lubumbashi om de viering mee te maken met Congolese salesianen en de missionarissen. De plechtigheden bereiken een hoogtepunt op 19 december. De salesianen komen die dag samen in Hechtel, ons eerste huis in Vlaanderen en Nederland. Daar zullen ze samen hun religieuze geloften hernieuwen. Ook de salesianse bisschop mgr. Luc Van Looy, salesiaan en de bisschop van Gent, en confrater Adrianus van Luyn, de bisschop van Rotterdam, beloofden hier aanwezig te zijn. “ In Vlaanderen zijn nog ruim 200 salesianen, scholen met het onderwijsproject van Don Bosco tellen momenteel 15.280 leerlingen (1 februari 2009).

(Kerknet)