Saturday, 7 February 2009

Wees trouw aan het luisterende oor

“Jabes bad tot de God van Israël: ‘Zegen mij: maak mijn grondgebied groot en bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden.’ God gaf hem wat hij gevraagd had.” (1Kr 4:10 Nbv)

 “en hij zei tegen hen: ‘Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen.’” (Lu 22:46 Nbv)

 “Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’” (Mt 26:41 Nbv)

 “Twee dingen vraag ik u, gun ze me zolang ik leef: Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb. Want als ik rijk zou zijn, zou ik u wellicht verloochenen, zou ik kunnen zeggen: ‘Wie is de HEER?’ En als ik arm zou zijn, zou ik stelen en de naam van mijn God te schande maken.” (Spr 30:7-9 Nbv)

 “De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven,” (Ps 121:7 Nbv)

 “Ik zal je redden uit de handen van boosdoeners, ik bevrijd je uit de greep van geweldenaars.’” (Jer 15:21 Nbv)

 “En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben.” (1Jo 5:15 Nbv)

 “Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld.” (Opb 3:10 Nbv)

 “De Heer blijkt dus vromen uit de beproeving te kunnen redden en onrechtvaardigen gevangen te kunnen houden tot de dag van het oordeel, om hen dan te straffen.” (2Pe 2:9 Nbv)

No comments:

Post a Comment