Monday, 16 March 2009

Calvijntentoonstelling in Gent

Met een concert en een receptie werd afgelopen vrijdag in Gent een tentoonstelling geopend over de kerkhervormer Jan Calvijn, naar aanleiding van de 500ste verjaardag van diens geboorte. In twaalf panelen kan de bezoeker er kennis maken met Calvijn en het woelige Europa waarin de Reformatie plaatsvond. Een paneel toont de grote stellingen van de Reformatie, zoals ‘God alleen alle eer’, ‘Alleen genade’, ‘De Bijbel alleen’ en ‘Het belangrijkste is het geloof’. De tentoonstelling besteedt ook uitvoerig aandacht aan de Reformatie in ons land. De expo is nog bezichtigen tot 4 april 2009.