Sunday 8 March 2009

De gevende en beschermende God

Christelijke Overdenking

Psalm 84:11 Zondag 8 maart 2009

Psalm 84:11

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"(84–12) Want God, de HEERE, is een Zon en Schild; de HEERE zal genade en eer geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid wandelen." (Ps 84:11 STV)

"Heer, u bent onze zon, u bent ons schild, u, God, verleent geluk en roem; aan wie onberispelijk leven geeft u alle goeds."

"Want de HERE God is een zon en schild, de HERE geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen."

"Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de HEER, zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan."

"God de HERE is het licht in mijn leven. Hij beschermt mij altijd. Hij schenkt vergeving en herstelt ons in ere. Mensen die volkomen naar Zijn wil leven, worden rijk door Hem gezegend."

 

Overdenking van vandaag:Phil Ware

God is zeer gul met zijn goedheid! De Vader houdt er juist van om zijn kinderen cadeaus te geven. Deze cadeaus zijn alomvattend. Ze worden met blijdschap uitgedeeld. Hoe weet ik dit? Op drie manieren: 1) Ik zelf ben meerdere keren gezegend geweest; 2) Ik heb gezien wat God gedaan heeft om zijn volk te zegenen door de eeuwen heen; en 3) zijn Woord belooft dat dit zo is.

 

Gebed:

Vader, ik wil u danken voor de vele zegeningen die u in mijn leven uitgestort heeft. Ik wil verschillende met name noemen vandaag. (Maak hier je eigen lijst van dingen waarvoor je dankbaar bent). Dank u Vader, vooral voor het cadeau van uw Zoon, mijn Redder, Jezus. In zijn naam bid ik. Amen.

No comments:

Post a Comment