Wednesday, 11 March 2009

De sleutel tot alles is geduld"De sleutel tot alles is geduld.
U krijgt de kip bij het uitkomen van de eieren,
niet door het kapot te gooien. "
- Arnold H. Glasow

"Streven naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof,
liefde, geduld, vriendelijkheid.
Strijd de goede strijd van het geloof,
het eeuwig leven toe-eigenend. "
1 Timotheus 6:11-12

Heer, ik ben blij dat u zoveel liefde toont en geduldig bent.
Dat ik er een voorbeeld aan neem.
Laat mij geduldiger worden en geef dat ik steeds zal hunkeren naar de juiste dingen.
Dat ik mij bekleed met medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.
Dat ik onderricht zal kunnen geven met groot geduld.

No comments:

Post a Comment