Wednesday, 11 March 2009

Website rond Bijbel en schepping

Het Centrum voor Bijbelonderzoek (CvB) in Veenendaal, uitgever van de Studiebijbel, heeft in het kader van het Darwinjaar een webpagina geopend met bijdragen over het thema schepping. Op de website zijn artikelen te vinden op het gebied van Bijbelwetenschap en theologie "en dan ook nog met een exegetische insteek." Te lezen is ook hoe Augustinus, Herman Bavinck en Abraham Kuyper over schepping (en evolutie) dachten.
o.a.:

Hoe moeten de eerste hoofdstukken van de Bijbel gelezen worden?

Vanuit de exegese Oude Testament vraagt MartJan Paul aandacht voor de betekenis van de eerste hoofdstukken van Genesis. Daarbij brengt hij ook de huidige discussies in kaart, laat consequenties van ingenomen posities zien, probeert grenzen af te bakenen en enige lijnen naar de toekomst te trekken.