Thursday, 19 March 2009

Dode zeerollen waren niet het werk van Essenen


BRUSSEL (KerkNet/The Times/Ha’aretz) – Rachel Elior, een Israëlische professor joodse filosofie van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem, zorgt voor opschudding in de archeologische wereld met een nieuwe studie waarin gesteld wordt dat de 930 rollen die in 1947 aan de Dode Zee ontdekt werden niet aan de Essenen, maar wel aan verdreven sadduceeën moeten toegeschreven worden. Bij de rollen in Qumran werd ook een kostbare Hebreeuwse Bijbel teruggevonden van 300 voor Christus. Met deze theorie knoopt zij opnieuw aan bij de bewering van sommige archeologen dat de Dode Zeerollen aanvankelijk in Jeruzalem geschreven werden. “De rollen behoorden tot de tempel. Zij werden later naar de Dode Zee overgebracht om ze te beschermen.”

Sadduceeën waren een politieke en religieuze groepering waarvan het ontstaan teruggaat tot de tijd van koning Salomon. Deze joodse priesters, die nauwe banden onderhielden met de machthebbers in Jeruzalem, stonden traditioneel in voor de eredienst in de tempel. Na de verwoesting van de tempel van Jeruzalem in 70 na Christus verdween de groepering van het toneel. Elior baseert haar stelling op de vaststelling dat in de joodse noch in de christelijke literatuur ernstige historische aanwijzingen zijn voor het bestaan van de Essenen, een sekte van celibatair levende mannen die volgens strikte regels leefden. De verwijzing naar de Essenen in het geschrift ‘De joodse oorlog’ van de joods-Romeinse geschiedschrijver Flavius Josephus is wellicht geromantiseerd en dit is vooral ook een getuigenis van veel latere datum. Elior noemt het ondenkbaar dat duizenden mensen in strijd met de joodse wet leefden en dat niemand daarover zou geschreven hebben: “De Essenen hebben nooit bestaan. Zij zijn een uitvinding van Josephus.”
(Kerknet)