Friday 6 March 2009

Gebed is een geloofszaak

Gebed is volgens ds. A. J. Mensink “spreken met God en het antwoorden op Zijn stem.” Christenen behoren te bidden om zo “al hun noden, zorgen, dank en vreugde met Hem te delen. Zo blijven we ook afhankelijk van God. Naast de gemeenschap met God is het gebed ook een oefening voor onszelf in het geestelijk leven.” Als dominee wil Mensink de gemeenteleden de weg wijzen naar gebed. A.J. Mensink: “Ik heb zelf namelijk de zegen mogen ervaren van een biddende gemeente.”

In de gemeente waar Ds. Mensink voorgaat dienen de gelovigen als geheel een dagelijkse gebedskring te vormen. Hierin komen Ds. Mensink altijd wel problemen in voor. “Soms heeft men een heel scheef beeld van de God tot Wie men bidt, met als gevolg dat men verkeerde verwachtingen of intenties bij het bidden heeft. Ook vinden veel mensen het moeilijk om te bidden als ze niets ervaren. Bidden is in eerste plaats een geloofszaak, daarna pas een gevoelszaak.”

“Bidden is erg mooi. Je mag van God grote dingen verwachten. Anderszijds ken ikzelf ook gebedsbeproevingen: als verhoring uitblijft, wanneer het automatisme is, gebed dat verdrukt wordt door de drukten om je heen of in jezelf.” Mensink: “ Maar het voornaamste blijft: Wat een zegen dat je alles bij God mag brengen. Bidden is weten dat God het weet.”

 - Cip

No comments:

Post a Comment