Friday 6 March 2009

De Bijbel in 451 talen beschikbaarIn 2008 is de Bijbel in dertien talen verschenen waarin voorheen geen bijbelvertaling bestond. Dit staat te lezen in een rapport van de United Bible Societies (UBS), waar ook het Nederlands Bijbelgenootschap lid van is. Daarmee is de complete Bijbel op dit moment beschikbaar in 451 talen. Er worden wereldwijd ongeveer 6900 talen gesproken.

In Zambia zag de eerste Bijbelvertaling in het Mbunda het licht. Verder verschenen vertalingen in talen die worden gesproken in Burkina Faso, Congo, Sierra Leone, Togo, Mali en Tjsaad.

Ieder jaar rapporteert de UBS over alle nieuwe en herziene vertalingen van de complete Bijbel of delen daarvan. Dus ook de vertalingen die gemaakt werden door andere bijbelorganisaties wereldwijd. Op 31 december 2008 stond de teller op 2479 talen waarin de Bijbel of een deel daarvan vertaald is. Een jaar eerder was dat 2454.

Zo bestaan er bijvoorbeeld 169 complete versies van de Bijbel in Afrikaanse talen, maar zijn delen van de Bijbel in meer dan 300 Afrikaanse talen verschenen.

Het grootste verschil tussen het aantal complete bijbelvertalingen en het aantal gedeeltelijk vertaalde Bijbels komt in Noord- en Zuid-Amerika voor: daar komen slechts 42 complete bijbelvertalingen voor tegenover ruim 400 gedeeltelijke vertalingen.

De United Bible Societies is een verband van 145 bijbelgenootschappen die elkaar steunen in hun bijbelwerk. Het NBG besteedt ieder jaar de uitgaven voor projecten voor de helft in het buitenland en de andere helft in Nederland. Daarmee levert het NBG een essentiële bijdrage aan bijbelvertalingen wereldwijd.

Bron: NBG/IKON

No comments:

Post a Comment