Friday, 13 March 2009

Hersenen beheersen geloof in religie

Wetenschappers hebben delen van de hersenen geïdentificeerd die het geloof in religie beheersen. Het onderzoek toont aan dat het geloof in een hogere macht nuttig is voor het overleven van de mens.

Het brein heeft een bepaalde gevoeligheid ontwikkeld voor elke vorm van geloof die de kans op overleving vergroot. Dit zou kunnen verklaren waarom het geloof in God en het bovennatuurlijke zo wijdverspreid is.

Voor het onderzoek werd een aantal vrijwilligers gevraagd na te denken over morele en religieuze kwesties. Voor de meting werd een machine gebruikt die de meest actieve delen van de hersenen vaststelt. Hieruit kwam naar voren dat atheïsten en mensen met verschillende religieuze achtergronden hetzelfde deel van de hersenen gebruiken voor het oplossen van morele vraagstukken. Deze delen werden door religieuze mensen ook gebruikt wanneer het over God ging.


 bron: ANP

No comments:

Post a Comment