Monday 2 March 2009

Het is niet proberen maar vertrouwen

We vertrouwen op Jehovah onze God
Stuit zweten, stop met worstelen. Het is niet proberen maar vertrouwen.
- John G. Lake

Jehovah vergelde u wat ge gedaan hebt! Moge Jehovah, de God van Israël,  onder wiens vleugelen ge uw toevlucht zijt komen zoeken, u overvloedig  belonen. (Ruth 2:12)
Jehovah, mijn toevlucht, Hij is mijn burcht en mijn veste; Mijn God, mijn rots,  waarop ik kan schuilen. Mijn schild, de hoorn van mijn heil, mijn schutse  en mijn toevlucht, Mijn redder heeft mij uit de verdrukking verlost. (2 Samuël 22:3)
Betreft God! Volmaakt zijn Zijn wegen, Jehovah’s woord is gelouterd. Hij is voor  allen een schild, Die hem betrouwen en vluchten tot Hem. (2 Samuël 22:31)
Zij die hun vertrouwen op Hem stellen, zijn gelukkige en gezegende mensen! (Psalm 2:12)
Brengt uw verschuldigde offers, En stelt uw vertrouwen op Jehovah. (Psalm 4:5)
Laat allen die God vertrouwen zich in Hem verheugen. Zij zullen tot in eeuwigheid van vreugde juichen, omdat God hen beschermt.  Dan zal ieder die Gods naam liefheeft, overlopen van blijdschap. (Psalm 5:11)


Jehovah, mijn God, tot U neem ik mijn toevlucht;  Help mij, en verlos mij van al mijn vervolgers, (Psalm 7:1 -2)
English version > It is not try but trust

No comments:

Post a Comment