Sunday, 8 March 2009

Hij die niet kan vergeven breekt de brug af, die hij zelf moet passeren


Hij die niet kan vergeven breekt de brug af, die hij zelf moet passeren!
- Scott Nicholson

”Wie zonder zonde is werpe de eerste steen”
- Jezus van Nazreth

“Uw vader heeft voor zijn dood ons bevolen: "Zo moet ge tot Josef spreken! Vergeef toch de misdaad en de zonde van uw broers en het leed, dat zij u hebben aangedaan." Vergeef dus de misdaad der dienaars van den God van uw vader! Toen men zo tot hem sprak begon Josef te wenen.” (Ge 50:17)

“Nu kwam Petrus naar Hem toe, en sprak: Heer, hoe dikwijls moet ik mijn broeder vergeven, die tegen mij misdoet? Tot zeven keer toe? Jesus zei hem: Niet tot zeven keer toe, zeg Ik u; maar tot zeventig maal zeven keer.” (Mt 18:21-22)

“En wanneer gij staat te bidden, vergeeft indien gij iets tegen een ander hebt, opdat uw Vader in de hemelen ook u uw overtredingen vergeve.” (Mr 11:25)

“En vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.” (Mt 6:12)
“Want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven;” (Mt 6:14)

Jehovah geef mij de sterkte om mijn slechte gevoelens tegenover anderen te overstijgen. Laat mij vergevingsgezind zijn naar anderen. Zodat als ik voor u kom  om te bidden dat ik eerst al diegenen heb vergeven die mij iets hebben aangedaan. Want Gij, o Heer, zijt goed en barmhartig, Rijk aan genade voor al wie U aanroept.
Luister dan in de hemel, uw woonstede, en schenk vergiffenis; grijp in en vergeld eenieder zijn werken. Want Gij kent de harten; Gij alleen kent het hart aller mensen.”
 

No comments:

Post a comment