Monday, 30 March 2009

Jezus Christus is de perfecte beveiliging in stormen"Jezus Christus is niet een garantie van stormen.
Hij is de perfecte beveiliging in stormen. "
- Kathy Troccoli

"Toen riepen ze tot de Here in hun problemen,
en bracht hij hen uit hun nood.
Hij verstilde de storm tot een fluisteren;
de golven van de zee werden doodgezwegen. "
Psalm 107:28-29

"Als ze zeilden, viel hij in slaap. Een windvlaag kwam neer op het meer,
zodat de boot werd overspoeld, en zij kwamen in groot gevaar.
De discipelen gingen naar hem toe en wekten hem, zeggende:
"Meester, Meester, we gaan verdrinken!"
Hij stond op en berispte de wind en de woeste wateren;
de storm verdween, en alles was rustig. "
Lukas 8:23-24

God, Door weer en wind, letterlijke en figuurlijke stormen
kan ik tot U komen en er op rekenen dat U mijn redder bent.
U hebt Uw zoon gegeven om mij verder te begeleiden,
ook op hem reken ik.