Tuesday, 24 March 2009

Met elke daad zaait u zaad.


"Met elke daad zaait u zaad."
- Ella Wheeler Wilcox

"Zelfs nu trekt de maaier zijn lonen,
Zelfs nu hij van het gewas voor het eeuwige leven oogst,
zodat de zaaier en de maaier samen blij kunnen zijn.
Dus het gezegde 'Eén zaait en een ander plukt' is waar. "
Johannes 4:36-37

Heer der hemelse machten,
zorg er voor dat ik er durf voor uit komen wat Jezus voor mij gedaan heeft.
Laat mij het niet in mijn hoofd halen over iets anders te spreken dan over wat Christus door mij tot stand heeft gebracht.
Hij heeft, door mijn woorden en daden, mensen uit allerlei volken tot gehoorzaamheid aan God gebracht.
Geef dat mijn daden kunnen zorgen voor de bekering van meer heidenen, door woord en daad.